Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Основні відомості про емітента

Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування – ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”
3.1.2. Скорочене найменування – ВАТ “НПК-ГАЛИЧИНА”
3.1.3. Організаційно-правова форма – Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс – 82100
3.1.5. Область, район – Львівська обл.
3.1.6. Населений пункт – м. Дрогобич
3.1.7. Вулиця, будинок – Бориславська, 82

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Висновок незалежної аудиторської фірми “ІФ-аудит” щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства “НПК – Галичина” за 2011 рік

Акціонерам та керівництву
ВАТ “НПК -ГАЛИЧИНА”

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів відкритого акціонерного товариства «НПК-ГАЛИЧИНА », що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року , звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів , звіт про власний капітал за рік ,що минув та примітки до звітності. Для проведення перевірки та дослідження, з метою встановлення достовірності, товариством надано дані консолідованого бухгалтерського балансу ВАТ ”НПК-Галичина” з урахуванням даних фінансової звітності ДТКП “Євронафта-Д”.

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ “НПК – Галичина” за 2011 рік

Ревізійна комісія провела перевірку фінансових звітів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув та примітки до звітності.

Для проведення перевірки та дослідження , з метою встановлення достовірності взято дані консолідованого бухгалтерського балансу ВАТ “НПК-ГАЛИЧИНА”, з урахуванням бухгалтерського балансу дочірнього підприємства “Євронафта-Д”.

На основі перевірки вищеназваних бухгалтерських форм звітності та інших документів господарсько-фінансової діяльності підприємства ревізійна комісія відмічає наступне:

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Положення про ревізійну комісію “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ревізійна комісія Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

1.2. Ревізійна комісія АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Положення про правління “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство).

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Положення про загальні збори акціонерів “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Це Положення розроблене на підставі Закону України “Про господарські товариства”, статуту Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство). Положення визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори).

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Положення про наглядову раду “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада є органом Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство), який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу АТ.

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Повідомлення про внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, скликаних на 09 квітня 2012 року

Повне найменування товариства:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) повідомляє Вас, що 09 квітня 2012 року о 12.30 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

 

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82

Шановні акціонери!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) повідомляє Вас, що 09 квітня 2012 року о 12.30 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост