Опис бізнесу

Опис бізнесу:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Відомості про цінні папери емітента

Відомості про цінні папери емітента:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про дивіденди

Інформація про дивіденди:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація про посадових осіб емітента

6.1 Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1467;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 850;

Фонд оплати праці усіх працівників: 65963,4 тис. грн.;

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшився на 16131,5 тис. грн., або на 32,37 %.

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Основні відомості про емітента

Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування – ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”
3.1.2. Скорочене найменування – ВАТ “НПК-ГАЛИЧИНА”
3.1.3. Організаційно-правова форма – Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс – 82100
3.1.5. Область, район – Львівська обл.
3.1.6. Населений пункт – м. Дрогобич
3.1.7. Вулиця, будинок – Бориславська, 82

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей