Інформація про стан корпоративного управління

Інформація про стан корпоративного управління:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Опис бізнесу

Опис бізнесу:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Відомості про цінні папери емітента

Відомості про цінні папери емітента:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про дивіденди

Інформація про дивіденди:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація про посадових осіб емітента

6.1 Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1467;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 850;

Фонд оплати праці усіх працівників: 65963,4 тис. грн.;

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшився на 16131,5 тис. грн., або на 32,37 %.

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей