Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «НПК – Галичина» 09.04.2012 року

Шановні акціонери!

09 квітня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

Підсумки голосування на загальних зборах:

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост

Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру

Шановний акціонер
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»

Повідомляємо Вас, що загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 09 квітня 2012 року, прийняте рішення «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості».

Продовжити перегляд »

Коментарі відключені на цей пост