Про товариство

Про товариство

Дрогобицький нафтопереробний завод, що має сьогодні назву «Публічне акціонерне товариство «Нафтопереробний комплекс «Галичина», є найстарішим нафтопереробним підприємством в Україні.

Акціонерне товариство «Нафтопереробний комплекс «Галичина» розміщене між двома промисловими центрами Галичини – Дрогобичем і Бориславом. І якщо коротко проаналізувати історію нашого міста і західноукраїнської нафти, то стане цілком зрозумілим, що саме тут і повинно було виникнути перше в Україні і найдавніше підприємство з її переробки.

Про перше юридичне оформлення подібного нафтопереробного підприємства у Західній Україні знаходимо архівні записи уже стосовно жителів села Модричі, що зовсім поруч Дрогобича. Інженер Иосиф Гекер та Іван Метис, отримавши дозвіл у Дрогобицькому гірничому управлінні, збудували поблизу цього села першу в Галичині примітивну установку для очищення нафти. Є згадки про те, що таку нафту вивозили купці із Дрогобича аж до Праги і продавали там на старому ринку. Але і тут подальшого розвитку діяльності не відбулося.

Попри перші розрізнені спогади з пере¬робки нафти на Галичині, докладніші письмові свідчення маємо про купця із Борислава -Абрагама Шрайнера, який також збудував нафтоперегінну установку у селі Тустановичах і в місті Дрогобичі.

У вересні 1939 року, після входження Західної України до складу тодішнього СРСР, нафтопереробний завод у Дрогобичі був націоналізований і став власністю України. Завод «Галіція» отримав назву — Дрогобицький нафтопереробний завод №2.

Друга світова війна зупинила розвиток підприємства. Однак серед усіх нафтопере¬робних заводів Прикарпаття першими до ряду нормально діючих після війни стали два дрогобицьких. Одразу після звільнення Дрогобича від німецьких солдат, 14 серпня, запрацювала електростанція другого заводу, а 17 серпня обидва заводи дали перші тонни пального для фронту. У Дрогобичі певний період після війни перебував і трест «Укрнафто-переробка», що виконував тоді функції республіканського міністерства у підпорядкуванні.

Наша діяльність була гідно оцінена. Згідно з результатами рейтингу, проведеного Загально-українським науково-дослідним центром ефективного управління, АТ “Нафтопереробний комплекс “Галичина” нагороджено почесною відзнакою “Золотий ягуар” за бездоганну репутацію в бізнесі, високу якість продукції, послуг і технологій та міжнародним призом “Європейська якість” за високу якість продукції і послуг відповідно до європейських стандартів з поданням відповідних документів у міжнародну корпорацію соціального партнерства “Євро¬пейська асамблея” (Оксворд, Англія).

Згідно з рішенням президії Науково-експертної Ради національної іміджевої програми “Лідери XXI століття” продукції заводу присвоєно знак якості “Вища проба”. АТ “НПК- “Галичина” брало участь у всеукраїнському конкурсі якості продукції “100 кращих товарів України”. За результатами висновків комісії конкурсу наше підприємство визнано переможцем на регіональному та лауреатом на загально-державному рівні.
Запорукою успішної роботи АТ “НПК -“Галичина” є кадровий потенціал, завдяки високому професіоналізму, відповідальності та самовідданості якого забезпечується надійна та високоефективна робота на всіх ділянках виробництва.

Колектив підприємства здавна славиться своєю любов’ю до мистецтва і спорту. Відомий у місті народний хор “Карпати” — переможець обласних і всеукраїнських олімпіад і оглядів, є заслуженою гордістю нафтовиків.
На базі спортивних комплексів підпри¬ємства виросли відомі на Львівщині футболісти, волейболісти, важкоатлети, лучники. Сьогодні у спортивних секціях із задоволенням займається молоде покоління нафтовиків.

На сьогоднішній день ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» має в наявності технологічні потужності, що дозволяють переробляти до 2,3 млн. тонн нафти в рік на наступних технологічних установках:

– АВТ-1;

– АТ-2 вакуумний блок АВТ-2;

– установка термічного крекінгу;

– бітумна установка;

– виробництво парафіну;

– установка вторинної перегонки бензинів;

– установка каталітичного риформінгу;

– установка компаундування бензинів.

На даних потужностях товариство виробляє продукцію, що відповідає вимогам діючих державних стандартів України в асортименті:

– Бензини автомобільні марок: А-80, А-92, А-95 згідно ДСТУ 4063-2001;

– Дизельне паливо марок: зимове З-0,20-(-25), літнє Л-0,20-40 згідно ДСТУ 3868 – 99;

– Паливо нафтове мазут марок: М-40, М-100 згідно ДСТУ 4058-2001;

– Пічне паливо побутове ППП-1,1 згідно ГСТУ 320.00149943.010-98;

– Гас освітлювальний марки ГО-20 згідно ТУ У 00149943.470-96;

– Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання марки СПБТ згідно ДСТУ 4047-2001;

– Гази вуглеводневі скраплені для автомобільного транспорту марки ПБА згідно ГОСТ 27578-87;

– Нафтовий розчинник “Нефрас” С-50/170 згідно ГОСТ 8505-80;

– Парафіни нафтові тверді марок: Т-1, Т-2, Т-3 згідно ДСТУ 4153-2003;

– Бітуми нафтові будівельні БНБ 70/30 згідно ДСТУ 4148-2003;

– Бітуми нафтові дорожні в’язкі БНД 60/90, БНД 90/130 згідно ДСТУ 4044-2001;

– Бітум нафтовий покрівельний БНП 45/190 згідно ДСТУ 4818:2007.

З метою досягнення європейських стандартів якості моторних палив, що відповідають специфікаціям Євро-5, було розроблено мастер-план розвитку і техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) реконструкції підприємства та затверджено акціонерами товариства «Програма реконструкції ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА до 2015р.», яка проводиться в два етапи:

Перший етап направлений на будівництво установок призначених для покращення якості моторних палив у відповідності до європейської специфікації Євро-5 та дотримання екологічних вимог до охорони навколишнього середовища.

Другий етап реконструкції направлений на оптимізацію виробництва за рахунок поглиблення переробки нафти понад 92% і збільшення переробки нафти до 3,3 млн.т/рік та будівництво об’єктів загальнозаводського господарства.

І-й етап реконструкції:

– Гідроочистка дизельного палива та гасу (установка призначена для виробництва дизельного палива, Євро-5 з вмістом сірки до 10 ppm та гасу авіаційного марки ДЖЕТ А-1);

– Гідроочистка бензину (установка призначена для виробництва компоненту автомобільних бензинів);

– Каталітичний риформінг “Октанайзінг” (установка призначена для виробництва високооктанового компоненту автомобільних бензинів Євро-5);

– Ізомеризація (установка призначена для виробництва високооктанового компоненту автомобільних бензинів);

– Сповільнене коксування (установка призначена для виробництва додаткових компонентів моторних палив та поглиблення переробки нафти );

– Установка виробницва сірки І-а черга (установка призначена для дотримання екологічних вимог до охорони навколишнього середовища та виробництва сірки);

– Блок екологічних установок (секція амінової очистки паливного та скрапелного газу, регенерація аміну, секція відпарки кислої води, секція фракціонування газів, вузол регазифікації скрапленого газу, секція очистки скрапленого газу від меркаптанів –-установки призначені для дотримання екологічних вимог до охорони навколишнього сердовища та загально-заводське господарство: парк зберігання зріджених газів, парк зберігання нафти та нафтопродуктів для процесів реконструкції, ЦРП, блок оборотного водопостачання, будівництво нових очисних споруд та установки компаундування бензинів).

ІІ-й етап реконструкції:

– Установка виробництва сірки ІІ-а черга;

– Воднева установка (допоміжна установка призначена для забезпечення воднем установок гідроочистки);

– Гідроочистка вакуумного газойлю (установка призначена для виробництва очищених масляних фракцій та мазуту);

– Каталітичний крекінг (установка призначена для виробництва додаткових компонентів моторних палив та поглиблення переробки нафти );

– Реконструкція атмосферного блоку АВТ-2 та дообладнання вакуумним блоком установки АТ-2.

У цієї сторінки є наступні суб сторінки.