Інформація про діяльність підприємства за 2 квартал 2015 року

Інформація про діяльність підприємства за 2 квартал 2015 року

Титульний аркуш

tutyl

Зміст

Zmist

Основні відомості про емітента

Osn_vid_emitenta

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

licenz

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

jur_osobu

Інформація про посадових осіб емітента

posad_osib

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

Poslug

Інформація про випуски акцій емітента

Akcii

Інформація про зобовязання емітента

Zobov-

Баланс.Звіт про фінансовий стан

Balans

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

Zvit_fin

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Zvit_ruh_koshtiv

Звіт про власний капітал

Zvi_vlasn_kap

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

Sum_zvit_fin

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

Sum_dohid

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Sum_koshty

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

Sum_kapital

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Prumitky

 

Відповідей поки що немає