Інформація про діяльність підприємства за 1 квартал 2015 року

Інформація про діяльність підприємства за 1 квартал 2015 року
скачати 1_kv_2015.zip

Титульний аркуш

tutyl

 

Зміст

Zmist

 

Основні відомості про емітента

Osn_vidom_emitenta

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

licenz

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

Stvor_ur_osob

Інформація про посадових осіб емітента

posadovi_osoby

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

poslugu

Інформація про випуски акцій емітента

Vupysk_akc

Інформація про зобовязання емітента

Stvor_ur_osob

Баланс.Звіт про фінансовий стан

Balans_zvit_fanans_stan

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Prymitka

Звіт про власний капітал

Zvit_pro_vlasn_kapital

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Zvit_ruh_kostiv

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

Zvit_pro_finas_rez

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

kons_zvit_balans_stan

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

kons_zvit_sukypn_dohid

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

kons_zvit_vlasn_kapit

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

kons_zvit_ruh_kostiv

Коментарі відключені для цієї статті