Інформація про діяльність підприємства за 3 квартал 2014 року

Інформація про діяльність підприємства за 3 квартал 2014 року

Титульний аркуш

-аркуш

Зміст

Zmist

Основні відомості про емітента

Основні-відомості-про-емітента

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3.-Основні-відомості-про-емітента.-3.5.-Інформація-про-одержані-ліцензії-дозволи-на-окремі-види-діяльності

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8.-Відомості-щодо-участі-емітента-в-створенні-юридичних-осіб

Інформація про посадових осіб емітента

VІ.-Інформація-про-посадових-осіб-емітента

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

5.-Інформація-про-осіб-послугами-яких-користується-емітент-продовження

Інформація про випуски акцій емітента

6.1.-Інформація-про-випуски-акцій-емітента

Інформація про зобовязання емітента

7.-Інформація-про-господарську-та-фінансову-діяльність-емітента.-7.1.-Інформація-про-зобовязання-емітента

Баланс.Звіт про фінансовий стан

баланс-Звіт-про-фінансовий-стан

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

звіт-про-фінансові-результати-Звіт-про-сукупний-дохід

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

Консолідований-баланс-Звіт-про-фінансовий-стан

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

Консолідований-звіт-про-фінансові-результати-Звіт-про-сукупний-дохід

 

 

Відповідей поки що немає