Підсумки голосування на загальних зборах 11.04.2014 року

11 квітня 2014 року відбулися загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”.

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо Вас про підсумки голосування на загальних зборах Товариства:

По першому питанню Порядку денного:

“Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів”

–                 Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “УКРНАФТОГАЗ”.

–                 Затвердити умови Договору № 12 від 04.03.2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 11.04.2014 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПРАТ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “УКРНАФТОГАЗ” та ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА”.

–                 Обрати з числа працівників ПРАТ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “УКРНАФТОГАЗ” наступний склад Лічильної комісії:

– Голова Лічильної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;

– член Лічильної комісії – Іваненко Олександр Петрович;

– член лічильної комісії – Дорошенко Євген Сергійович.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 970 397

Голосів

74,4710 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 668 739

Голосів

25,5288 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 11.04.2014 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

 

По другому питанню Порядку денного:

“Обрання Голови загальних зборів акціонерів”

–              Обрати Головою загальних зборів акціонерів пана Чередка Костянтина Євгеновича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 970 397

Голосів

74,4710 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 668 739

Голосів

25,5288 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По третьому питанню Порядку денного:

“Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів”

–              Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

–     надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;

–     відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;

–     на виступи, довідки – до 10 хв.;

–     голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

–     заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

–     голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

–     в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

– прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов’язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;

–     у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

–     фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,00000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 967 272

Голосів

74,47067 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,00000 %

Голосувало “Утримався”

217 671 089

Голосів

25,52905 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,00000 %

Не брали участь у голосуванні

2 350

Голосів

0,00028 %

Рішення прийняте.                       

(Протокол № 2 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По четвертому питанню Порядку денного:

“Обрання секретаря загальних зборів акціонерів”

–           Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Бущак Наталію Михайлівну.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 970 397

Голосів

74,4710 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 668 739

Голосів

25,5288 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По п’ятому питанню Порядку денного:

“Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства”

–              Затвердити звіт Правління ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році.

–              Роботу Правління ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 966 497

Голосів

74,4706 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,00000 %

Голосувало “Утримався”

217 672 639

Голосів

25,5292 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По шостому питанню Порядку денного:

“Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради”

–              Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” про результати діяльності в 2013 році.

–              Роботу Наглядової ради ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 966 497

Голосів

74,4706 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 672 639

Голосів

25,5292 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По сьомому питанню Порядку денного:

“Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії”

–              Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” у 2013 році.

–              Роботу Ревізійної ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 966 497

Голосів

74,4706 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 672 639

Голосів

25,5292 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По восьмому питанню Порядку денного:

“Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік”

–              Затвердити Баланс ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (Форма № 5).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 970 397

Голосів

74,4710 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 668 739

Голосів

25,5288 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По дев’ятому питанню Порядку денного:

“Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році”

–              Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” має збитки від фінансово — господарської діяльності в сумі 67 554 654,66 грн.

–              Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

–              Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

–              Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 969 622

Голосів

74,4709 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 669 514

Голосів

25,5289 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По десятому питанню Порядку денного:

“Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік”

–              Основні напрями діяльності ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” на 2014 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 969 622

Голосів

74,4709 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 669 514

Голосів

25,5289 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 9 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По одинадцятому питанню Порядку денного:

“Про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”

–              Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” (скорочене найменування ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА”) на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” (скорочене найменування ПАТ “НПК – ГАЛИЧИНА”).

–              Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із проведенням зміни найменування Товариства.

–              Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 967 272

Голосів

74,4707 %

Голосувало “Проти”

0

Голосів

0,0000 %

Голосувало “Утримався”

217 671 864

Голосів

25,5291 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 10 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По дванадцятому питанню Порядку денного:

“Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції”

–        Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” в новій редакції (в редакції, запропонованій акціонером ROMANNOR INVESTMENTS LTD), внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

            –  приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VI;

            –  пов’язані із прийнятим рішенням про зміну найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”.

–        Делегувати Голові Правління ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р.

–        Доручити Голові Правління ВАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 11.04.2014 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,00000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 967 272

Голосів

74,47067 %

Голосувало “Проти”

217 668 739

Голосів

25,52878 %

Голосувало “Утримався”

3 125

Голосів

0,00037 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,00000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,00018 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 11 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

По тринадцятому питанню Порядку денного:

“Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства”

–              З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

–                  “Положення про Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”;

–                  “Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-ТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”;

–                  “Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-СТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”;

–                  “Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”.

–              У зв’язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”, затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

–                  “Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”;

–                  “Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-ТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”;

–                  “Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-СТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”;

–                  “Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”,

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 р.

–              Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2014 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,00000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 964 922

Голосів

74,47040 %

Голосувало “Проти”

217 670 314

Голосів

25,52896 %

Голосувало “Утримався”

3 900

Голосів

0,00046 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,00000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,00018 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 12 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

“Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства”

–              Припинити з 11.04.2014 р. повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Правління Товариства.

–              Вважати повноваження діючого складу Правління Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 11.04.2014 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,00000000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 967 247

Голосів

74,47066963 %

Голосувало “Проти”

1 575

Голосів

0,00018472 %

Голосувало “Утримався”

217 670 314

Голосів

25,52896093 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,00000000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,00018472 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 13 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:

“Обрання членів Правління Товариства”

–              Обрати з 11.04.2014 р. членами Правління Товариства наступних осіб:

ПІБ Посада
1 Барадний Богдан Стефанович член Правління Товариства
2 Чоповий Василь Григорович член Правління Товариства
3 Пудлик Галина Михайлівна член Правління Товариства
4 Долотов Олег Васильович член Правління Товариства
5 Жуковська Олена Геннадіївна член Правління Товариства

–              Вважати повноваження новообраних членів Правління Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 11.04.2014 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 969 622

Голосів

74,4709 %

Голосувало “Проти”

775

Голосів

0,0001 %

Голосувало “Утримався”

217 668 739

Голосів

25,5288 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 14 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

“Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства”

–              Обрати з 11.04.2014 р. на посаду Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління пана Барадного Богдана Стефановича.

–              Вважати повноваження пана Барадного Богдана Стефановича на посаді Голови Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 11.04.2014 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

634 968 847

Голосів

74,47086 %

Голосувало “Проти”

775

Голосів

0,00009 %

Голосувало “Утримався”

217 669 514

Голосів

25,52887 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,00000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,00018 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 15 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

“Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства”

–              Припинити з 11.04.2014 р. повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

–              Вважати повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів  Товариства 11.04.2014 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

217 671 864

Голосів

25,5291 %

Голосувало “Проти”

634 966 497

Голосів

74,4706 %

Голосувало “Утримався”

775

Голосів

0,0001 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 16 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

“Обрання членів Наглядової ради Товариства”

Голосування по даному питанню порядку Загальних зборів акціонерів Товариства 11.04.2014 р., загальними зборами не проводилося.

 

 

По дев’ятнадцятому питанню Порядку денного:

“Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради”

–              Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

–              Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

–              Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради Товариства  за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,00000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

3 900

Голосів

0,00046 %

Голосувало “Проти”

634 966 497

Голосів

74,47058 %

Голосувало “Утримався”

217 668 739

Голосів

25,52878 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,00000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,00018 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 17 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

По двадцятому питанню Порядку денного:

“Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства”

Голосування по даному питанню порядку Загальних зборів акціонерів Товариства 11.04.2014 р., загальними зборами не проводилося.

 

 

По двадцять першому питанню Порядку денного:

“Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства”

–              Припинити з 11.04.2014 р. повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

–              Вважати повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів  Товариства 11.04.2014 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

852 640 711

Голосів

100,0000 %

 

 

 

 

Голосувало “За”

217 671 864

Голосів

25,5291 %

Голосувало “Проти”

634 966 497

Голосів

74,4706 %

Голосувало “Утримався”

775

Голосів

0,0001 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

0,0000 %

Не брали участь у голосуванні

1 575

Голосів

0,0002 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 18 від 11.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

По двадцять другому питанню Порядку денного:

“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”

Голосування по даному питанню порядку Загальних зборів акціонерів Товариства 09.04.2014 р., загальними зборами не проводилося.

 

 

По двадцять третьому питанню Порядку денного:

“Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства”

Голосування по даному питанню порядку Загальних зборів акціонерів Товариства 09.04.2014 р., загальними зборами не проводилося.

 

 

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“НАФТОПЕРЕРОБНИЙ   КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА”

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь