Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «НПК – Галичина» 09.04.2012 року

Шановні акціонери!

09 квітня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

Підсумки голосування на загальних зборах:

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 14.03.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 09.04.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» та ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».

1.3. Обрати з числа працівників ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» наступний склад Лічильної комісії:
– Голова Лічильної комісії – пані Ющенко Світлана Олександрівна;
– Член Лічильної комісії – пан Яновський Юрій Васильович;
– Член лічильної комісії – пан Дорошенко Євген Сергійович;
– Член лічильної комісії – пан Буренок Андрій Вадимович.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 981 893 Голосів 74,4711 %
Голосувало «Проти» 1 550 Голосів 0,0002 %
Голосувало «Утримався» 217 668 739 Голосів 25,5283 %
Не брали участь у голосуванні 2 604 Голосів 0,0003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 873 Голосів 0,0001 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 09.04.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів пана Лахна Вадима Сергійовича.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 980 416 Голосів 74,4709 %
Голосувало «Проти» 4 929 Голосів 0,0006 %
Голосувало «Утримався» 217 670 314 Голосів 25,5285 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

– надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;

– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;

– на виступи, довідки – до 10 хв.;

– голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

– заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

– голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

– в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

– прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, голосування щодо обрання кандидатів до складу органів товариства не проводиться;

– у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

– фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 980 897 Голосів 74,4709 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0,0000 %
Голосувало «Утримався» 217 674 468 Голосів 25,5290 %
Не брали участь у голосуванні 294 Голосів 0,0001 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Бущак Наталію Михайлівну.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 982 766 Голосів 74,4712 %
Голосувало «Проти» 3 379 Голосів 0,0004 %
Голосувало «Утримався» 217 669 514 Голосів 25,5284 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

5.1. Затвердити звіт Правління ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.

5.2. Роботу Правління ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 852 645 638 Голосів 99,9988 %
Голосувало «Проти» 6 773 Голосів 0,0008 %
Голосувало «Утримався» 3 150 Голосів 0,0004 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.

6.2. Роботу Наглядової ради ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 852 642 355 Голосів 99,9984 %
Голосувало «Проти» 7 731 Голосів 0,0009 %
Голосувало «Утримався» 3 150 Голосів 0,0004 %
Не брали участь у голосуванні 2 423 Голосів 0,0003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 5 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та висновки по Балансу Товариства станом на 31.12.2011 та Звіту про фінансові результати за 2011 рік.

7.2. Роботу Ревізійної комісії ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 852 642 355 Голосів 99,9984 %
Голосувало «Проти» 6 383 Голосів 0,0007 %
Голосувало «Утримався» 4 179 Голосів 0,0005 %
Не брали участь у голосуванні 2 742 Голосів 0,0004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

8.1. Затвердити Баланс ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 852 645 638 Голосів 99,9988 %
Голосувало «Проти» 4 154 Голосів 0,0005 %
Голосувало «Утримався» 1 575 Голосів 0,0002 %
Не брали участь у голосуванні 4 292 Голосів 0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збитки від фінансово – господарської діяльності в сумі 27 768 тис. грн.

9.2. Розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

9.3. Дивіденди за простими акціями за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 972 041 Голосів 74,4699 %
Голосувало «Проти» 10 562 Голосів 0,0012 %
Голосувало «Утримався» 217 670 314 Голосів 25,5285 %
Не брали участь у голосуванні 2 742 Голосів 0,0004 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

10.1. Основні напрями діяльності ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» на 2012 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 852 643 130 Голосів 99,9985 %
Голосувало «Проти» 5 608 Голосів 0,0007 %
Голосувало «Утримався» 2 604 Голосів 0,0003 %
Не брали участь у голосуванні 4 317 Голосів 0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 9 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

11.1. Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (скорочене найменування ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА») на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (скорочене найменування ПАТ «НПК – ГАЛИЧИНА»).

11.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із проведенням зміни найменування Товариства.

11.3. Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НПК – ГАЛИЧИНА» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 974 440 Голосів 74,4702 %
Голосувало «Проти» 217 668 739 Голосів 25,5283 %
Голосувало «Утримався» 7 183 Голосів 0,0008 %
Не брали участь у голосуванні 5 297 Голосів 0,0007 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 10 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

12.1. Привести предмети діяльності Товариства у відповідність структурі класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 «Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009:2010», додавши до предмету діяльності Товариства наступне:

– 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення;
– 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
– 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
– 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
– 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
– 35.11 Виробництво електроенергії;
– 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

12.2. У зв’язку із приведенням предмету діяльності Товариства у відповідність структурі класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України, внести відповідні зміни до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку видів економічної діяльності Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 973 411 Голосів 74,4701 %
Голосувало «Проти» 217 668 739 Голосів 25,5283 %
Голосувало «Утримався» 8 212 Голосів 0,0010 %
Не брали участь у голосуванні 5 297 Голосів 0,0006 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 11 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

13.1. Уповноважити Голову правління Товариства на внесення відповідних змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку видів економічної діяльності Товариства, з метою приведення предмету діяльності Товариства у відповідність структурі класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 «Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009:2010».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 979 019 Голосів 74,4707 %
Голосувало «Проти» 217 668 739 Голосів 25,5283 %
Голосувало «Утримався» 2 604 Голосів 0,0003 %
Не брали участь у голосуванні 5 297 Голосів 0,0007 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 12 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

14.1. Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО акціонерного товариства «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
– приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;
– пов’язані із прийнятим рішенням про зміну найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;
– пов’язані із приведенням предметів діяльності Товариства у відповідність структурі класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України.

14.2. Делегувати Голові Правління ВАТ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2012 р.

14.3. Доручити Голові Правління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 09.04.2012 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 978 498 Голосів 74,4707 %
Голосувало «Проти» 217 670 314 Голосів 25,5285 %
Голосувало «Утримався» 775 Голосів 0,0001 %
Не брали участь у голосуванні 6 072 Голосів 0,0007 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 13 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

15.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2012 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

11 «Положення про Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

12 «Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

13 «Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

14 «Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

15.2. У зв’язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

15 «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

16 «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

17 «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

18 «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2012 р.

15.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 09.04.2012 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 7 664 Голосів 0,0009 %
Голосувало «Проти» 852 365 236 Голосів 99,9976 %
Голосувало «Утримався» 3 283 Голосів 0,0004 %
Не брали участь у голосуванні 9 476 Голосів 0,0011 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 14 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

16.1. Для забезпечення ведення господарської діяльності Товариства на 2012 рік, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 09.04.2012 року і до 08.04.2013 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме:

1 господарських правочинів по придбанню Товариством імпортної нафти, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 415 000 000, 00 грн. (два мільярди чотириста п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

2 господарських правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції (продажу Товариством нафтопродуктів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 415 000 000, 00 грн. (два мільярди чотириста п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

3 господарських правочинів з експорту Товариством нафтопродуктів, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 2 415 000 000, 00 грн. (два мільярди чотириста п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

4 господарських правочинів по придбанню Товариством нафти українського походження, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 300 000 000, 00 грн. (один мільярд триста мільйонів гривень 00 копійок);

5 господарських правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, в тому числі правочинів по придбанню Товариством обладнання, матеріалів, ліцензій та іншого, що має відношення до реконструкції підприємства, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 604 000 000, 00 грн. (шістсот чотири мільйони гривень 00 копійок);

6 господарських правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 315 000 000, 00 грн. (один мільярд триста п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

7 господарських правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 315 000 000, 00 грн. (один мільярд триста п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

8 господарських правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 805 000 000, 00 грн. (вісімсот п’ять мільйонів гривень 00 копійок);

9 господарських правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 805 000 000, 00 грн. (вісімсот п’ять мільйонів гривень 00 копійок);

10 господарських правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 805 000 000, 00 грн. (вісімсот п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

16.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

16.3. У період з 09.04.2012 року і до 08.04.2013 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 970 760 Голосів 72,9286 %
Голосувало «Проти» 4 929 Голосів 0,0006 %
Голосувало «Утримався» 217 669 514 Голосів 25,0001 %
Не брали участь у голосуванні 18 029 747 Голосів 2,0707 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 15 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

17.1. У зв’язку із чинними у відповідності до Статуту Товариства повноваженнями складу Наглядової ради, обраної рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2011 р., повноваження діючого складу Наглядової ради не припиняти.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 973 616 Голосів 74,4701 %
Голосувало «Проти» 217 672 118 Голосів 25,5287 %
Голосувало «Утримався» 5 608 Голосів 0,0007 %
Не брали участь у голосуванні 4 317 Голосів 0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 16 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

18.1. Кількісний склад Наглядової ради товариства не змінювати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 852 642 355 Голосів 99,9984 %
Голосувало «Проти» 8 212 Голосів 0,0010 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 4 317 Голосів 0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 17 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

19.1. У зв’язку із наданням акціонерами меншої за кількісний склад Наглядової ради кількості кандидатів до обрання, що не дозволяє в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати повний кількісний склад Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства 09.04.2012 р. не проводити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 972 041 Голосів 74,4699 %
Голосувало «Проти» 217 678 526 Голосів 25,5295 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 4 317 Голосів 0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 775 Голосів 0,0001 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 18 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

20.1. У зв’язку із тим, що укладені на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2011 р. цивільно-правові договори між Товариством та Головою та членами Наглядової ради Товариства є чинними, умови нових договорів (цивільно-правових або трудових) не затверджувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 977 649 Голосів 74,4706 %
Голосувало «Проти» 217 670 314 Голосів 25,5285 %
Голосувало «Утримався» 3 379 Голосів 0,0004 %
Не брали участь у голосуванні 4 317 Голосів 0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 19 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

21.1. У зв’язку із чинними у відповідності до Статуту Товариства повноваженнями складу Ревізійної комісії, обраної рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2011 р., повноваження діючого складу Ревізійної комісії не припиняти.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 976 899 Голосів 74,4705 %
Голосувало «Проти» 217 674 443 Голосів 25,5290 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0,0000 %
Не брали участь у голосуванні 4 317 Голосів 0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 20 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

22.1. У зв’язку із наданням акціонерами меншої за кількісний склад Ревізійної комісії кількості кандидатів до обрання, що не дозволяє в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати повний кількісний склад Ревізійної комісії Товариства, обрання членів Ревізійної комісії Товариства 09.04.2012 р. не проводити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 975 324 Голосів 74,4703 %
Голосувало «Проти» 217 671 089 Голосів 25,5286 %
Голосувало «Утримався» 2 325 Голосів 0,0003 %
Не брали участь у голосуванні 6 921 Голосів 0,0008 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0,0000 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 21 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

23.1. Умови договорів (цивільно-правових або трудових) між Товариством та Головою та членами Ревізійної комісії Товариства не затверджувати, Договори не укладати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 655 659 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 977 649 Голосів 74,4706 %
Голосувало «Проти» 217 672 918 Голосів 25,5288 %
Голосувало «Утримався» 775 Голосів 0,0001 %
Не брали участь у голосуванні 4 317 Голосів 0,0005 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування Голосів

Рішення прийняте.

(Протокол № 22 від 09.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування).

Добавлено:  23.04.2012

Коментарі відключені для цієї статті