Інформація про діяльність підприємства 3 квартал 2013 року

Інформація про діяльність підприємства за 3 квартал 2013 року.

Титульний аркуш

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Зміст

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльн 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів прод 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

4. Основні відомості про випущені акції 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 3 квартал 2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 3 квартал  2013 рік

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

 

 

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь