Інформація про діяльність підприємства 1 квартал 2013 року

Інформація про діяльність підприємства 1 квартал 2013 року.

Титульний аркуш

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Зміст

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід):

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Баланс (Звіт про фінансовий стан):

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Основні відомості про випущені акції:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про господарську та фінансову діяльність. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь