Інформація про діяльність підприємства 2 квартал 2013 року

Інформація про діяльність підприємства 2 квартал 2013 року.

Зміст

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Титульний аркуш

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльн

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Основні відомості про випущені акції

Скачать (PDF, 75KB)

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь