Підсумки голосування на загальних зборах відкритого акціонерного товариства “НПК – ГАЛИЧИНА” 19.04.2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
19.04.2013 року

Шановні акціонери!
19 квітня 2013 року відбулися загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».
1.2. Затвердити умови Договору № 8 від 26.02.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 19.04.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» та ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА».
1.3. Обрати з числа працівників ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» наступний склад Лічильної комісії:
– Голова Лічильної комісії – Яновський Юрій Васильович;
– член Лічильної комісії – Буренок Андрій Вадимович;
– член лічильної комісії – Волошин Олександр Іванович.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 852 647 821 Голосів 99,9997 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0,0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0,0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 09.04.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування).

2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів пана Лахна Вадима Сергійовича.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 852 647 821 Голосів 99,9997 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0,0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0,0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 1 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По третьому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»
3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
– надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
– на виступи, довідки – до 10 хв.;
– голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
– заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
– голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
– в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
– у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
– фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 979 082 Голосів 74,4712 %
Голосувало «Проти» 217 668 739 Голосів 25,5285 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0,0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 2 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По четвертому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»
4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Бущак Наталію Михайлівну.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 978 307   Голосів 74,4711 %
Голосувало «Проти» 775 Голосів 0,0001 %
Голосувало «Утримався» 217 668 739 Голосів 25,5285 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 3 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»
5.1. Затвердити звіт Правління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.
5.2. Роботу Правління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 976 536    Голосів 74,4709 %
Голосувало «Проти» 2 350   Голосів 0,0003 %  
Голосувало «Утримався» 217 668 935 Голосів 25,5285 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 4 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По шостому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
6.1. Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» про результати діяльності в 2012 році.
6.2. Роботу Наглядової ради ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 976 536    Голосів 74,4709 %
Голосувало «Проти» 2 350   Голосів 0,0003 %  
Голосувало «Утримався» 217 668 935 Голосів 25,5285 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 5 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По сьомому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»
7.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» у 2012 році.
7.2. Роботу Ревізійної ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 975 761 Голосів 74,4708 %
Голосувало «Проти» 3 125   Голосів 0,0004 %
Голосувало «Утримався» 217 668 935   Голосів 25,5285 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 6 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По восьмому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»
8.1. Затвердити Баланс ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4).
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 975 761   Голосів 74,4708 %
Голосувало «Проти» 2 350   Голосів 0,0003 %
Голосувало «Утримався» 217 669 710   Голосів 25,5286 %  
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 7 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році»
9.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» має збитки від фінансово — господарської діяльності в сумі 96609,00 тис. грн.
9.2. Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.
9.4. Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 967 272    Голосів 74,4698 %  
Голосувало «Проти» 7 689   Голосів 0,0009 %
Голосувало «Утримався» 217 672 860   Голосів 25,529 %  
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 8 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По десятому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік»
10.1. Основні напрями діяльності ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» на 2013 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 976 536     Голосів 74,4709 %   
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0%
Голосувало «Утримався» 217 671 285   Голосів 25,5288 %   
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 9 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»»
11.1. Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (скорочене найменування ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА») на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (скорочене найменування ПАТ «НПК – ГАЛИЧИНА»).
11.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із проведенням зміни найменування Товариства.
11.3. Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 976 536    Голосів 74,4709 %    
Голосувало «Проти» 217 668 739 Голосів 25,5285 %
Голосувало «Утримався» 2 546   Голосів 0,0003 %    
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 10 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»
12.1. Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
– приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;
– пов’язані із прийнятим рішенням про зміну найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».
12.2. Делегувати Голові Правління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р.
12.3. Доручити Голові Правління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 19.04.2013 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 634 976 536    Голосів 74,4709 %    
Голосувало «Проти» 217 668 739 Голосів 25,5285 %
Голосувало «Утримався» 2 546   Голосів 0,0003 %    
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 2 350 Голосів 0,0003 %

Рішення не прийняте.
Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
(Протокол № 11 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————
По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»

13.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:
– «Положення про Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;
– «Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;
– «Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;
– «Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».
13.2. У зв’язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:
– «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;
– «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;
– «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;
– «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»,
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р.
13.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2013 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 852 650 171 Голосів 100,0000 %
Голосувало «За» 7 689     Голосів 0,0009 %    
Голосувало «Проти» 217 670 314 Голосів 25,52868 %  
Голосувало «Утримався» 634 967 468   Голосів 74,46987 %   
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0,0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 4 700 Голосів 0,00055 %

Рішення не прийняте.
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
(Протокол № 12 від 19.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
————————————————————————————————————————

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь