Квартальна фінансова звітність 2012 (4 квартал)

Квартальна фінансова звітність 2012 (2 квартал):

Титульний аркуш:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Зміст:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Квартальна фінансова звітність. Баланс:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Квартальна фінансова звітність. Звіт про фінансові результати:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Основні відомості про випущені акції:

Скачать (PDF, 75KB)

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про господарську та фінансову діяльність. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь