29.04.2020 Річний звіт ПАТ “НПК-Галичина” за 2019 рік

Титульний аркуш

tituljniy_arkush


Зміст

zmist

 

Основні відомості про емітента (1)

iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta

 

Основні відомості про емітента (2)

iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta_4

 

Основні відомості про емітента (3)

iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta_5

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta_pro_licenzii

 

Основні відомості про емітента в інших юридичних особах

iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta_yur_osobi

 

Інформація про посадових осіб емітента

V._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta._1._informaciya_chodo_osviti_ta_stazhu_roboti_posadovih_osib_emitenta

 

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

10._informaciya_pro_osib,_poslugami_yakih_koristuetjsya_emitent

 

Відомості про цінні папери емітента

XI._vidomosti_pro_cinni_paperi_emitenta

 

Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій

11._vidomosti_pro_cinni_paperi_emitenta._11.1._informaciya_pro_vipuski_akciy

 

Баланс. Звіт про фінансовий стан

balans_(zvit_pro_finansoviy_stan)

 

Звіт про власний капітал

zvit_pro_vlasniy_kapital

 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_(za_pryamim_metodom)

 

Звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

zvit_pro_finansovi_rezuljtati_(zvit_pro_sukupniy_dohid)

 

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

primitki_do_finansovoi_zvitnosti_skladenoi_vidpovidno_do_mizhnarodnih_standartiv_finansovoi_zvitnosti

 

Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

4._informaciya_pro_zasnovnikiv_ta_abo_uchasnikiv_emitenta_ta_kiljkistj_i_vartistj_akciy_(rozmiru_chastok,_paiv)

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента (1)

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента (2)

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta_2

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.1._informaciya_pro_osnovni_zasobi_emitenta_(za

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.2._informaciya_chodo_vartosti_chistih_aktiviv_em

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов’язання емітента

13._informaciya_pro_maynoviy_stan_ta_finansovo-gospodarsjku_diyaljnistj_emitenta._13.3._informaciya_pro_zobov'yazannya_emitenta

 

Інформація про  органи управління

IV._informaciya_pro_organi_upravlinnya

 

Інформація про осіб, що володіють 5 та більше відсотками акцій емітента

VIII._informaciya_pro_osib,_cho_volodiyutj_5_i_biljshe_vidsotkami_akciy_emitenta

 

Інформація про виплату дивідендів

XII._informaciya_pro_viplatu_dividendiv_ta_inshih_dohodiv_za_cinnimi_paperami_u_zvitnomu_roci

 

Відомості про аудиторський звіт

XV._vidomosti_pro_auditorsjkiy_zvit_nezalezhnogo_auditora,_nadaniy_za_rezuljtatami_auditu_finansovoi_zvitnosti_emitenta_auditorom

 

Структура капіталу

X._struktura_kapitalu

 

Звіт керівництва (звіт про управління)

VII._zvit_kerivnictva_(zvit_pro_upravlinnya)

 

Твердження щодо проміжної інформації

hVi._tverdzhennya_chodo_promizhnoi_informacii

Відповідей поки що немає