28.04.2020 Квартальний звіт ПАТ “НПК-Галичина” за 1 квартал 2020 року

Титульний аркуш

Tytulnyj arkush_1_20


Зміст


Zmist_1_20


Основні відомості про емітента


3. Osnovni vidomosti pro emitenta_1_20


Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності


Informaciya pro oderzhani licenziyi_1_20


Інформація про посадових осіб емітента


5 Informaciya pro posadovyh osib emitenta_1_20


Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про зобов’язання емітента


Informaciya pro zobovyazannya emitenta_1_20


Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій емітента


informaciya pro vypusk akciy emitenta_1_20


Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


8 Vidomosti pro uchast u stvorenni yurydychnyh osib_1_20


Баланс. Звіт про фінансовий стан


Balans Zvit pro finansovyj stan_1_20


Звіт про власний капітал


Zvit pro vlasnyj kapital_1_20


Звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід


Zvit pro sukupnyj dohid_1_20


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)


Zvit pro ruh koshtiv za pryamym metodom_1_20


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Prymitky do finansovoyi zvitnosti_1_20


Інформація про загальну кількість голосуючих акцій


Informaciya pro kilkist golosuyuchyh akciy_1_20


Твердження щодо проміжної інформації


16 Tverdzhennya shchodo promizhnoyi informaciyi_1_20


Відповідей поки що немає