24.07.2019 Квартальний звіт ПАТ “НПК-Галичина” за 2 квартал 2019 року

Титульний аркуш

Tytulnyj arkush

 

 

Зміст

Zmist

 

 

Основні відомості про емітента

ІІІ. Osnovni vidomosti pro emitenta

 

 

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

3. Osnovni vidomosti pro emitenta. 3.5. Informaciya pro oderzhani licenziyi

 

 

Інформація про посадових осіб емітента

V. Informaciya pro posadovyh osib

 

 

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. Інформація про зобов’язання емітента

7. Informaciya pro gospodarsku finansovu diyalnist

 

 

Інформація про господарську та фінансову діяльність. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

8. Informaciya pro gospodarsku finansovu diyalnist. 8.2.Informaciya pro obsyagy vyrobnyctva

 

 

Інформація про господарську та фінансову діяльність. Інформація про собівартість реалізованої продукції

8. Informaciya pro gospodarsku finansovu diyalnist. 8.3. Informaciya pro sobivartist prod

 

 

Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій емітента

6.1. Informaciya pro vypusky akciy

 

 

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8. Vidomosti shchodo uchasti emitenta v stvorenni yur osib

 

 

Баланс. Звіт про фінансовий стан

Balans

 

 

Звіт про власний капітал

Ztiv pro vlasnyj kapital

 

 

Звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

Zvit pro finansovi rezultaty

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

zvit pro ruh groshovyh koshtiv

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Prymitky do finansovoyi zvitnosti

 

 

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій

2. Informaciya pro zagalnu kilkist golosuyuchyh akciy

 

 

Твердження щодо проміжної інформації

ХVІ.Tverdzhennya shchodo promizhnoyi informaciyi

 

Відповідей поки що немає