Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про собівартість реалізованої продукції:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю):

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація щодо вартості чистих активів емітента:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про зобов`язання емітента:

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь