25.04.2019 Річний звіт ПАТ “НПК-Галичина” за 2018 рік

Титульний аркуш

tituljniy arkush

 

Зміст

zmist

 

Основні відомості про емітента

iii. osnovni vidomosti pro emitenta

 

Основні відомості про емітента1

iii. osnovni vidomosti pro emitenta1

 

Основні відомості про емітента2

iii. osnovni vidomosti pro emitenta2

 

Основні відомості про емітента3

iii. osnovni vidomosti pro emitenta3

 

Основні відомості про емітента4

iii. osnovni vidomosti pro emitenta4

 

Основні відомості про емітента5

iii. osnovni vidomosti pro emitenta5

 

Інформація про посадових осіб емітента.

V. informaciya pro posadovih osib emitenta

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6. informaciya pro posadovih osib emitenta. 6.1. informaciya chodo osviti ta stazhu roboti posadovih osib emitenta

 

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

10. informaciya pro osib, poslugami yakih koristuetjsya emitent

 

Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій

11. vidomosti pro cinni paperi emitenta. 11.1. informaciya pro vipuski akciy

 

Баланс.Звіт про фінансовий стан

balans (zvit pro finansoviy stan)

 

Звіт про власний капітал

zvit pro vlasniy kapital

 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

zvit pro ruh groshovih koshtiv (za pryamim metodom)

 

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

zvit pro finansovi rezuljtati (zvit pro sukupniy dohid)

 

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

primitki do finansovoi zvitnosti, skladenoi vidpovidno do mizhnarodnih standartiv finansovoi zvitnosti

 

Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

4. informaciya pro zasnovnikiv ta_abo uchasnikiv emitenta ta kiljkistj i vartistj akciy (rozmiru chastok, paiv)

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta 1

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 1

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta 1

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента (за

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta. 13.1. informaciya pro osnovni zasobi emitenta (za

 

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta. 13.2. informaciya chodo vartosti chistih aktiviv em

 

13Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3.

13. informaciya pro maynoviy stan ta finansovo-gospodarsjku diyaljnistj emitenta. 13.3. informaciya pro zobov’yazannya emitenta

 

Інформація про  органи управління

IV. informaciya pro organi upravlinnya

 

Інформація про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента

VIII. informaciya pro osib, cho volodiyutj 5 i biljshe vidsotkami akciy emitenta

 

Інформація про дивіденди

XII. informaciya pro viplatu dividendiv ta inshih dohodiv za cinnimi paperami u zvitnomu roci

 

Відомості про аудиторський звіт

XV. vidomosti pro auditorsjkiy zvit

 

Відомості про цінні папери емітента

XI. vidomosti pro cinni paperi emitenta

 

Структура капіталу

X. struktura kapitalu

 

Звіт керівництва (звіт про управління)

VII. zvit kerivnictva (zvit pro upravlinnya)

 

Тверження щодо проміжної інформації

hVi. tverdzhennya chodo promizhnoi informacii

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникають протягом періоду.

15. vidomosti chodo osoblivoi informacii ta informacii pro ipotechni cinni paperi, cho vinikala protyagom periodu

 

Відповідей поки що немає