25.10.2018 Інформація про діяльність підприємства за 3 квартал 2018 року

Титульний аркуш

tituljniy_arkush

 

Зміст

zmist

 

Основні відомості про емітента

iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta

 

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8._vidomosti_chodo_uchasti_emitenta_v_stvorenni_yuridichnih_osib

 

Інформація про посадових осіб емітента

Vi._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta

 

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

5_posl

 

Інформація про випуски акцій емітента

6.1._informaciya_pro_vipuski_akciy_emitenta

 

Баланс.Звіт про фінансовий стан

balans_(zvit_pro_finansoviy_stan)

 

Звіт про власний капітал

zvit_pro_vlasniy_kapital

 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_(za_pryamim_metodom)

 

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

zvit_pro_finansovi_rezuljtati_(zvit_pro_sukupniy_dohid)

 

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3._osnovni_vidomosti_pro_emitenta._3.5._informaciya_pro_oderzhani_licenzii_(dozvoli)_na_okremi_vidi_diyaljnosti

 

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

konsolidovaniy_balans_(zvit_pro_finansoviy_stan)

 

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

konsolidovaniy_zvit_pro_finansovi_rezuljtati_(zvit_pro_sukupniy_dohid)

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

konsolidovaniy_zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_(za_pryamim_metodom)

 

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

konsolidovaniy_zvit_pro_vlasniy_kapital

 

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

primitki_do_finansovoi_zvitnosti,_skladenoi_vidpovidno_do_mizhnarodnih_standartiv_finansovoi_zvitnosti

 

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. 7.1. Інформація про зобов’язання емітента

7._informaciya_pro_gospodarsjku_ta_finansovu_diyaljnistj_emitenta._7.1._informaciya_pro_zobov’yazannya_emitenta

 

Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів прод

8._informaciya_pro_gospodarsjku_ta_finansovu_diyaljnistj._8.2._informaciya_pro_obsyagi_virobnictva_ta_realizacii_osnovnih_vidiv_prod

 

Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

8._informaciya_pro_gospodarsjku_ta_finansovu_diyaljnistj._8.3._informaciya_pro_sobivartistj_realizovanoi_produkcii

Відповідей поки що немає