Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1467;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 850;

Фонд оплати праці усіх працівників: 65963,4 тис. грн.;

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшився на 16131,5 тис. грн., або на 32,37 %.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента:
На підприємство приймаються працівники з середньо-спеціальною або вищою освітою відповідного напрямку.
На підприємстві організовано і постійно діють курси підвищення кваліфікації, після закінчення яких тарифно – кваліфікаційна комісія підприємства приймає іспити на відповідність рівня знань працівника, що складає іспит, рівню знань якого вимагає професійний розряд.

Протягом 2011 р. проведено навчання 648 чол.:
1. Безпосередньо на виробництві навчання пройшли 560 чол;
2. Навчання, що дає право виконувати роботи підвищеної небезпеки, пройшли в спеціальних закладах освіти 88 працівники підприємства.

У 2012 році планується проводити підвищення кваліфікації робітників різних професій, посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, електробезпеки та виробничої санітарії, робітників з обслуговування трубопроводів пари та гарячої води, посудин, які працюють під тиском, робітників з допуском до обслуговування обладнання, яке працює на природному та зрідженому газі, лаборантів хімічного аналізу, операторів технологічних установок, приладистів.

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь