Інформація про діяльність підприємства за 2 квартал 2016 року

Титульний аркуш

Tytulnyy-arkush

Зміст

Zmist

Основні відомості про емітента

III.-Osnovni-vidomosti-pro-emitenta

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8.-Vidomosti-shodo-uchasti-emitenta-v-stvorenni-yurydychnyh-osib

Інформація про посадових осіб емітента

VI.-Informaciya-pro-posadovyh-osib-emitenta

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

5.-Informaciya-pro-osib-poslugamy-yakyh-korystujetsya-emitent-prodovzhennya

Інформація про випуски акцій емітента

6.1.-Informaciya-pro-vypusky-akciy-emitenta

Інформація про зобовязання емітента

7.-Informaciya-pro-gospodarsku-ta-finansovu-diyalnist-emitenta.-7.1.-Informaciya-pro-zobovyazannya-emitenta

Баланс.Звіт про фінансовий стан

Balans-Zvit-pro-finansovyy-stan

Звіт про власний капітал

Zvit-pro-vlasnyy-kapital

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Zvit-pro-ruh-groshovyh-koshtiv-za-pryamym-metodom

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

Zvit-pro-finansovi-rezultaty-Zvit-pro-sukupnyy-dohid

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3.-Osnovni-vidomosti-pro-emitenta.-3.5.-Informaciya-pro-oderzhani-licenzii-dozvoly-na-okremi-vydy-diyalnosti

Інформація про посадових осіб емітента

VI.-Informaciya-pro-posadovyh-osib-emitenta

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

Konsolidovanyy-balans-Zvit-pro-finansovyy-stan

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

Konsolidovanyy-zvit-pro-finansovi-rezultaty-Zvit-pro-sukupnyy-dohid

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Konsolidovanyy-zvit-pro-ruh-groshovyh-koshtiv-za-pryamym-metodom

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

Konsolidovanyy-zvit-pro-vlasnyy-kapital

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Prymitky-do-finansovoi-zvitnosti-skladenoi-vidpovidno-do-mizhnarodnyh-standartiv-finansovoi-zvitnosti

Відповідей поки що немає