Інформація про діяльність підприємства за 1 квартал 2016 року

Титульний аркуш

1_tituljniy_arkush

Зміст

1_zmist

Основні відомості про емітента

1_iii._osnovni_vidomosti_pro_emitenta

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1_8._vidomosti_chodo_uchasti_emitenta_v_stvorenni_yuridichnih_osib-1

Інформація про посадових осіб емітента

1_Vi._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

1_5._informaciya_pro_osib_poslugami_yakih_koristuetjsya_emitent_prodovzhennya

Інформація про випуски акцій емітента

1_6.1._informaciya_pro_vipuski_akciy_emitenta

Інформація про зобовязання емітента

1_7._informaciya_pro_gospodarsjku_ta_finansovu_diyaljnistj_emitenta._7.1._informaciya_pro_zobovyazannya_emitenta

Баланс.Звіт про фінансовий стан

1_balans_zvit_pro_finansoviy_stan

Звіт про власний капітал

1_zvit_pro_vlasniy_kapital

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

1_zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_za_pryamim_metodom

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

1_zvit_pro_finansovi_rezuljtati_zvit_pro_sukupniy_dohid

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

1_3._osnovni_vidomosti_pro_emitenta._3.5._informaciya_pro_oderzhani_licenzii_dozvoli_na_okremi_vidi_diyaljnosti

Інформація про посадових осіб емітента

1_Vi._informaciya_pro_posadovih_osib_emitenta

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан

1_konsolidovaniy_balans_zvit_pro_finansoviy_stan-1

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

1_konsolidovaniy_zvit_pro_finansovi_rezuljtati_zvit_pro_sukupniy_dohid

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

1_konsolidovaniy_zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv_za_pryamim_metodom-1

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

1_konsolidovaniy_zvit_pro_vlasniy_kapital

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1_primitki_do_finansovoi_zvitnosti_skladenoi_vidpovidno_do_mizhnarodnih_standartiv_finansovoi_zvitnosti

Відповідей поки що немає