Основні відомості

13.03.2019 Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 р.

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Положення про наглядову раду

Положення про наглядову раду,  правління, ревізійну комісію,  загальні збори

Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

Статут ПАТ “НПК-Галичина”

Статут публічного акціонерного товариства “НПК – Галичина” (нова редакція), затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”. Протокол №1/2015 від 10 квітня 2015 року. Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування на загальних зборах

Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

Статут ВАТ “НПК – Галичина”

Статут відкритого акціонерного товариства “НПК – Галичина” (нова редакція), затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”. Протокол №1/2009 від 03 квітня 2009 року.

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про господарську та фінансову діяльність 2012 (1)

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України 2012 (1)

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України:

Продовжити перегляд »

Поки немає відповідей