Установчі документи

Положення про наглядову раду

Положення про наглядову раду,  правління, ревізійну комісію,  загальні збори

Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

Статут ПАТ “НПК-Галичина”

Статут публічного акціонерного товариства “НПК – Галичина” (нова редакція), затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”. Протокол №1/2015 від 10 квітня 2015 року. Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

Положення про ревізійну комісію “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ревізійна комісія Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

1.2. Ревізійна комісія АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

Положення про правління “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство).

Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

Положення про загальні збори акціонерів “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Це Положення розроблене на підставі Закону України “Про господарські товариства”, статуту Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство). Положення визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори).

Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені

Положення про наглядову раду “НПК – Галичина”

Затверджено загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина”, протокол від 03 квітня 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада є органом Відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс – Галичина” (далі – АТ, Товариство), який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу АТ.

Продовжити перегляд »

Для цієї статті коментарі відключені